Čoka – Zajednički projekat prekogranične sardnje Čoka/Valkanj vredan preko 350 hiljada evra

Opštine Čoka i Valkanj (Rumunija) su zajednički konkurisali za  IPA projekat prekogranične saradnje Srbije i Rumunije za koji su dobili preko 350 hiljada evra,opština Čoka 100.000, a opština Vačkanj   250 hiljada kao nosilac projekta i vodeći partner.

Projekat Inerreg –IPA CBC Rumuija -Srbija će trajati dve godine, od oktobra 2017.  do oktobra 2019.  i  obuhvatiće izgradnju, adapaciju i održavanje radionica i seminara.

Sa rumunske strane novac će biti uložen u izgradnju Doma kulture u mestu kako kaže potpredsednica opštine Valkanj Adina Galu, kao i u održavanje manifestacija u njemu za decu i omladinu od  negovanja tadicionalnih igara, učenja tradicionalnih jela , do ručnih radova.

Po rečima načelnika opštinske uprave Čoka Zorana Jovanova opština Čoka je dobila  sredstva za obnovu Doma omladine u Banatskom Monoštoru, 25.000 eura i isto toliko za održavanje letnjeg kampa folklora i radionica ( koji postoji više od 30 godina) u periodu dve godine.

Kamp u Banatskom Monoštoru je susret različitih kultura gde mladi imaju priliku da se upoznaju sa  tradicijom, narodnom nošnjom, nauče  plesove i muziku naroda iz regiona. – Zahvaljujući odobrenim sredstvima iz Evropske Unije opština Čoka će dobiti 100.000 evra , polovinu sume će uložiti za obnovu Doma omladine i održavanje letnjeg kampa u Banatskom Monoštoru, a preostali iznos će  raspodeliti na programe koji imaju za cilj promociju istorijskih spomenika o tradiciju svih nacionalnosti koje žive u Čoki-  rekao je Jovanov.

U okviru projekta će se organizovati zajedničke radionice na vojvođanskoj i rumunskoj strani u cilju boljeg međusobnog upoznavanja tri naroda: Srba, Mađara i Rumuna, kao ii fesrival narodnog stvaralaštva u Rumuniji gde će učestvovati obe države.

U subotu, 4. novembra su u prostorijama KUD “Mora Ferenc” iz Čoke organizovana dva predavanja, o istorijskom nasleđu je govorio Ištvan Čonti,  a o kulturološkom nasleđu Čoke profesor istorije umetnosti Igor Savićević, dok je nedelja bila rezervisana za izlet da se vidi manastir Arača koji su posetili mlađi članovi KUD “Mora Ferenc” i gosti iz Rumunije. Drugi deo sesije u Čoki će se odvijati 16. decembra. Održaće se predavanje o  multikulturalnosti, a u njemu će učestvovsati preko 150 učesnijka iz škole, iz nevladinog i vladinog sektora.

Osnovni cilj projekta je da  se  građani sa jedne i druge strane granice upoznaju međusobno, upoznaju sa istorijom i kulturnom ovih krajeva koje su se kroz vekove prožimale. -DKP

VN

Брзи превод