Kanjiža – Art kafe najbolji kafe u Vojvodini

Privredna komora Vojvodine Art kafeu iz Kanjiže dodelila priznanje za kvalitet usluga u ugodtiteljsko – turističkoj delatnosti za 2016.

Art kafe posluje u okviru preduzeća Turizam Kanjiža  i kao vrlo specifičan, interesantan sa nesvakidašnjim sadržajima, je dobio priznanje za najbolji kafić u Vojvodini za 2016. godinu.

Naime, Privredna komora Vojvodine 28.februara, u Novom Sadu je Art kafeu dodelila priznanje za kvalitet ugostiteljsko- turističkih usluga.

Tim povodom upravnik d.o.o.Kanjiža Turizam Velibor Vranić je rekao – Da bi naš ogranak preduzeća Turizam Kanjiža bio proglašen za najbolji , petočlana komisija ga je obilazila tokom 2016. godine i zahvaljujući programima koje nudimo  kafe  je  dobio najvišu ocenu. U kafeu se održavaju vrhunski koncerti, svako popodne imamo živu muziku (na klaviru svira maestro Mikloš Kurina), održavaju se književne večeri. Kafe je prijatelj porodice  jer je zabranjeno pušenje u njemu, a deci se omogućuju dodatni sadržaji  da bi diošla do izražaja njihova kreativnost. U njemu vlada porodična atmosfera, a usluga i ponuda  u Art kafeu je kvalitetna.

Predsednik opštine Robert Fejstamer je čestitao direktorki  d.o.o. Kanjiža Turizam Nataliji Konc, kao i zaposlenima u preduzeću na dobijenom priznanju jer kako kaže predsednik Fejstamer – Preduzeće je u vlasništvu lokalne samouprave  i jednim delom se finansira iz nje i zbog toga je ovo priznanje još značajnije jer to nije privatno preduzećem nego javna institucija koja izuzetno dobro radi svoj posao u lepom objektu koji je značajan za turizam mesta.

Predsednik Robert  Fejstamer je izrazio nadu da će  posao u ovom objektu  i dalje dobro ići bez obzira na one koji zameraju što je u njemu zabranjeno pušenje, misli da je to pozitivno i nada se da će što više gostiju posećivati ovaj objekat da se uvere zbog čega je dobio priznanje da je najbolji kafe u Vojvodini.- DKP

VN

Брзи превод