Kanjiža – Intervju sa predsednikom opštine Kanjiža

OHRABRITI INVESTITORE DA ULAŽU U KANJIŽU

Robert Fejstamer mlad i ambiciozan predsednik. Preusmeravanje politike sa civilnog sektora i kulture na razvoj privrede. Kratkoročni planovi su nova radna mesta, a dugoročni kvalitetniji život građana opštine Kanjiža.

Od 9. juna predsednik Opštine Kanjiža je Robert Fejstamer koji je izabran većinom glasova na predlog SVM (Saveza vojvođanskih Mađara) i od tada vodi ovu opštinu.

Optimized-Opština Kanjiža 2

Fejstamer je počeo da se bavi javnim i društvenim radom još 1998. godine kada je kao student izabran u studentsku organizaciji Saveza vojvođaskih Mađara. Posle sedam godina aktivnog bavljenja u civilnim organizacijama (Mađarski savet za nacionalne manjine, Fondacija za stipendiranje mladih, kao i organizovanje manifestacija) dosta mlad je naučio, kako kaže, da organizuje, da se pojavljuje u medijima, šta je to društveno koristan rad, šta znači raditi. Živeo je i studirao u Subotici, Novom Sadu i Budimpešti, mnogo toga je video i naučio. U Kanjižu se vratio 2005. godine i postao direktor organizacije “Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona gde je bio zaposlen do 2015. godine, kad postaje načelnik za privredu, finansije i razvoj opštine Kanjiža. Posle izbora, 9. juna postaje predsednik Opštine.

– U društvenoj sferi sam proveo 18 godina. Po profesiji sam diplomirani ekonomista bankarskog smera, a uža struka mi je razvoj i pisanje projekata – priča predsednik Fejstamer.

-Ovaj prostor mi nije nov, već 10 godina radim u sferi opštinske administracije. Novo mi je što imam mnogo više protokola i zvaničnih pojavljivanja, npr. na manifestacijama. Nisam se navikao još na to, treba organizovati porodicu, prijatelje i donositi odluke. Do sada je to bilo na stručnom nivou, a sada treba pogledati i političke smernice da li je ta ideja svima prihvatljiva političkim strankama, tu su i društveni interesi i zaštita. Mnogo vremena mi odlazi na stručne konsultacije, ali tako mnogo šire vidim probleme, ne segmente, nego ceo krug, te kako će odluka uticati na građanstvo, politiku, finansije i sve to mora da bude objedinjeno – odgovara predsednik opštine na pitanje kako je započeo mandat.

Optimized-Predednik Kanjiže 1

– Što se tiče promena u narednom periodu doći će do promena razvojne politike cele opštine, jer smo do sada veliki akcenat davali na razvoj socijalne svere, kulture i obrazovnih institucija, kao i civilnog sektora, a sada se usmeravamo prema privredi. Lokalna samouprava u zakonskim okvirima teško može da finansira privredu (poljoprivredu, mala i srednja preduzeća, kao i turizam) – nastavlja priču predsednik Fejstamer, i zato loklana samouprava treba da nađe mogućnosti kako da osnaži i ohrabri privredni sektor da započnu sa investicijama koje će dati nova radna mesta. I do sada smo bili otvoreni za strane investitore koji će otvarati nova radna mesta, a na njih ipak, najviše utiče državna politika. U prethodnom periodu nismo imali sreće sa inostranim investitorima, Na lokalu je bitno što imamo mala i srednja preduzeća koja su produktivna i koja su preživela prethodnih 15 godina i njih treba da podržavamo u poslovima.

Kad je reč o planovima za naredni period predsednik Robert Fejstamer naglašava da je svaki dan borba za opstanak.

– Samo ako tako mislimo i radimo možemo postići rezultate. Najznačajniji ciljevi bi mogli biti objedinjeni u privrednu infrastrukturu npr. završetak industrijske zone u Horgošu i Kanjiži, dogradnja banje s velnes sadržajima da bi bila privlačna turistička destinacija, kao i ulaganje u seosku i sportsku infrastrukturu – ističe Fejstamer.

Na dugoročnom planu u opštini Kanjiža planiraju da poboljšaju život ljudi, da on bude kvalitetniji i sadržajniji. 

-Dugoročno gledano nikakva oblast ne može da bude prioritet, jer sve oblasti utiču na kvalitet života, zdravlja, sport, obrazovanje, kultura i drugo  i zato se ovim treba baviti dugoročno, a kratkoročno se treba baviti privredom i dati joj prioritet – zavržava razgovor predsednik Fejstamer.

Predsednik Opštine Kanjiža Robert Fejstamer je mlad, ambiciozan, brzo reagiuje na date situacije i voli s reči da pređe na delo. To mu je ostalo iz studentskih dana i kada je radio u civilnom sektoru. -DKP

VN

Брзи превод