Кањижа – На седници Скупштине на Дневном реду 42 тачке

Кањишки патламент заседа једном месечно и на дневном реду се обично налиази подоста тачака. Тако и овог пута, на Петој седници Скупштине општине, недавно одржаној, нашло се 42 тачке дневног реда које су већином гласова и усвојене, након четворосатне седнице.

На скупштини су дотети Предлози Одлуке о расписивању референдума ради изјашњавања грађана и Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Тотово Село и Трешњевац за период од 1. јануара 2017.  до 31. децембра 2026. године. Донете су и одлуке о изменама и допунама о усклађивању пословања ЈП за комуналне услуге “Комуналац” са Законом о јавним предузећима, његовом пословању и изенама Статута предузећа, као и осталих јавних предузећа и установа у општини Кањижа.

На Седници су разрешени и именoвани нови управни, надзорни и школски одбори свих школа и установа на територији општине. Донет је и Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника општине Кањижа.

Такође је донета Одлука о задуживљњу општине ради рефинасирања дугорочног инвестиционог кредита и одлука по оснивању буџетског фонда за развој пољопривреде и рурални развој, као и фонда за развој привреде и предузетништва општине.

На петој седници је донета и одлука о повећању цене изношењеа смећа коју врши привредно друштво “Брантнер отпадна привреда” из Новог Бечеја. -ДКП

VN

Брзи превод