Kanjiža -OBAVEŠTENJE ŽETEOCIMA U OPŠTINI KANJIŽA

 Opštinski vatrogasni savez Kanjiže i Komisija za pregled poljoprivrednih mašina izdali su saopštenje žeteocima opštine!

Kao svake godine, i ove će se morati izvršiti tehnički pregled u pogledu protiv požarne zaštite svih kombajna i traktora, koji vrše prevoz semena i slame kao i presovanje. Pregled će se vršiti od strane komisije za pregled poljoprivrednih mašina Opštinskog vatrogasnog saveza Kanjiže u svakom naselju po sledećem redosledu.

Dana 5. juna, u ponedeljak, pregled počinje u Dolinama, od 7.30, kod sabirne stanice mleka, te se nastavlja u Oromu, od 9.00, na Vašarištu, u 10.30 kod zabavišta i u 11.30 na Velebitskom putu, ispred kuće Meljkutijevih.

Dana 6. juna, u utorak pregled počinje u Totovom Selu, ispred Doma kulture, sa početkom u 7.30, te se nastavlja na Velebitu od 10.30 časova, na trgu ispred mesne zadruge.

Dana 7. juna, u sredu pregled će se vršiti u Trešnjevcu, ujutru od 7.30, kod tovarišta stoke, te se u 9.30 nastavlja na pijačnom trgu.

Dana 8. juna, u četvrtak pregled će se vršiti u Kanjiži, na vašarištu, od 7.30, a nastaviće se u Adorjanu, sa početkom u 11.00 časova, na tovarištu paprike, pored NIS Naftagas.

Dana 9. juna, u petak, pregled će se vršiti u Martonošu, od 7.30 , kod fudbalskog igrališta.

Dana 12. juna, u ponedeljkak pregled počinje u Malim Pijacama, kod vašarišta, sa početkom u 7.30, te se nastavlja kod silosa od 10.00 časova.

Dana 13. juna, u utorak pregled će se vršiti u Horgošu, ujutru od 7.30,u dvorištu Mesne Zajednice Horgoš.

Dana 14. i 15. juna, u sredu i u četvrtak komisija će obići vlasnike polj. mašina koji se opravdano nisu odazvali u gore navedenim terminima i mestima.

Vlasnik koji mehanizaciju ne može dovesti na gore navedena mesta, treba da to javi na datom mestu ili na telefon Vatrogasne stanice u Horgošu (024) 792–027, od 8.00 do 14.00 časova.

Da bi se na pregledu udovoljilo zahtevima, pored drugih propisa obavezno je imati na svakom kombajnu: baždareni aparat za gašenje požara od 9 kilograma, ašov, lopatu, razbijač varnica i kutiju prve pomoći, a kod traktora: baždareni aparat za gašenje požara od 2 ili 3 kilograma i razbijač varnica. Pored toga, akumulatori i drugi električni vodovi moraju biti obloženi izolacionom materijalom.

Baždarenje aparata se organizovano vrši u Kanjiži u vatrogasnom domu svakog dana počev od 7.00 do 14.00 časova.

Iznos tarife pregleda: 2200,00 dinara za kombajne i 1200,00 dinara za traktore, koji se plaća na licu mesta.

Ove godine može se očekivati žestoka pojava protivpožarnih inspektora i na putevima i na njivama. Kazne su visoke, ako nađu neispitivanu mehanizaciju.

Opštinski vatrogasni savez Kanjiža

Komisija za pregled poljoprivrednih mašina

VN

Брзи превод