IMPRESUM

Назив медија: ВОЈВОДИНА NEWS

АПР регистарски број: IN000321

Оснивач: “Центар за промоцију и развој општине”

Њеб адреса: www.vojvodina.news

Форма: Самосталмна електронска издања интернет портали

Марични број оснивача: 28046502

Статус медија: Регистован

Година оснивања: 2015.

Адреса редакције: Омладинска 9, Темерин

Мејл: redakcija.vojvodinanews@gmail.com

Главни и одговорни уредник: Тања Крајишник

Брзи превод