Voda koju pijemo

Kvalitet vode za piće u Vojvodini je na  nezadovoljavajućem nivou-

Za potrebe snabdevanja stanovništva vodom u Vojvodini koriste se bušeni bunari odnosno podzemne vode.

Na osnovu podataka  i sprovedenih analiza u Vojvodini 21 vodovodni sistem ne zadovoljava postojeće standarde. To su: Subotica, Zrenjanin, Novi Bečej, Žitište, Kanjiža, Opovo, Alibunar, Kovin, Sombor, Apatin, Odžaci, Kula, Srbobran, Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Žabalj, Temerin, Beočin, Šid i Stara Pazova. Najčešći uzroci neispravnosti vode su povećan sadržaj gvožđa, boja, mutnoća, povećan sadržaj organskih materija i amonijum jona. U pojedinim vodovodima prisutna je  povećana mineralizacija odnosno konstatovano prisustvo arsena i natrijuma. Kada je reč o mikrobiološkoj neispravnosti najčešći uzroci neispravnosti su prisustvo escherichia coli i koliformne bakterije kao posledice fekalnog zagađenja. Pod najvišim rizikom od infekcije su bebe i deca, osobe s oštećenim imunim sistemom, bolesnici i stara lica. Escherichia coli može da izazove  infekcije žučne kese i žučnih puteva, upalu slepog creva, gnojne upale kože i rana, a s mesta primarne lokalizacije mogu prodreti u krv i izazvati sepsu.

Od opštine do opštine procenat neispravne vode za piće koja se distribuira stanovništvu je veoma visok. On se kreće od 77 do 100 procenata posmatrajući fizičko-hemijske karakteristike i od 8 do 33 procenata za mikrobiološke parametre. Ovo su podaci preuzeti iz izveštaja koji je objavio Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

U najlošijoj situaciji su područje severne Bačke, odnosno severnog i srednjeg Banata. Kvalitet voda za vodosnabdevanje Srema je znatno bolji, u odnosu na Banat i Bačku. Zbog povišene koncentracije arsena, postoji zabrana upotrebe vode u opštini Temerin, u gradu Zrenjaninu i nekim mestima u opštini Odžaci (u Zrenjaninu i Temerinu je  zabrana na snazi od 2003. godine). Međutim, u drugim mestima gde je takođe detektovan arsen u vodi za piće to nije slučaj. Preko 40 procenata stanovništva u području Bačke i Banata se snabdeva vodom koja sadrži više od 10 μg/l arsena. U većini slučajeva koncentracija arsena u vodi za piće se kreće od 50‐100 μg/l, a u opštinama  Zrenjanin i Temerin se koncentracija arsena u vodi za piće kreće od 150‐250 μg/l. Nažalost, većina vodovoda u Vojvodini (sem subotičkog) ne poseduje tehnologije za uklanjanje arsena iz podzemnih voda, te je sadržaj arsena u vodi za piće na većem delu teritorije Vojvodine iznad 10 μg/l,  koliko je dozvoljeno prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Rešenje bi svakako bilo u izgradnji novih bunara, unapređenju i renoviranju postojeće distributivne mreže kako bi se poboljšao mikrobiološki kvalitet vode.  Izrada postrojenja sa adekvatnim tehnologijama za preradu vode koje će je dovesti do zahtevanog kvaliteta vode  u vodovodima prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Svakako prioritet i podršku u rešavanju treba da imaju sredine koje su ugrožene povećanim koncentracijama toksičnih materija kao što je arsen. Zabrinjavajuće je i to da više od 70 naselja u Vojvodini uopšte nema vodovode i da se u svega nekoliko mesta voda prerađuje pre nego što se uputi potrošačima.

VN

Брзи превод