Жабаљ – Усвојен буџет за 2016.

       Промена начина планирања, односно прелазак на програмско финансирање утицало је на креирање буџета за наредну годину, тако да је жабаљска Скупштина на својој 28. седници донела Одлуку о висини средстава којим ова локална самоуправа може да располаже у наредној години. Планирана висина буџета је приближна прошлогодишњем и износи милијарду и 155 милиона динара. Планирајући буџет водило се рачуна о инструкцијама које упућују на рестрslika_2015122101иктивност и још већу рационализацију и штедњу свуда где се може. Степен реализације буџета највише ће зависити од најављених смањења средстава трансфера од других нивоа власти. При планирању водило се рачуна о  предлозима грађана жабаљске општине, којима су упућени позиви да доставе своје предлоге и сугестије везане за буџет путем анкетних листића достављених свим домаћинствима. Као најзначајнија инвестиција у наредној години свакако ће бити наставак изградње канализације за шта је обезбеђено 200 милиона динара из фондова АП Војводине. Буџетом за 2016. годину значајан део средстава усмерен је на давања социјално угроженим категоријама,  особама са посебним потребама, ученицима и студентима. Новост је да ће у наредној години незапослене труднице добијати износ од 10 хиљада динара све до порођаја, ниво плата остаће на истом нивоу, рационализација на трошковима енергената за грејање и наредне године ће обрадовати најбоље средњошколце и студенте којима ће захваљујући уштедама на грејњу бити омогућен одлазак на летовање и студијска пиутовања.
      На истом скупштинском заседању донета је Одлука о ребалансу буџета за 2015. годину.
     Одлуком о усвајању Пројекта јавно – приватног партнерства у области јавне расвете у сва четири места општине, постићи ће се рационализација на овом плану, за чега је планирано око 15 милиона динара.
       У жабаљској општини неће бити смањењаброја запослених у јавном сектору, јер по републичком критеријум одобрен број од 256 запослених,тренутно у Општини има мање запослених од дозвољеног броја.

VN

Брзи превод