Čoka – Planovi i ciljevi predesdnice Opštine Čoka, Stane Đember

Od kad postoji Severnobanatski okrug, do sada ni u jednoj od šest opština predsednik Opštine nije bila žena. I sada, evo u Čoki od 8. juna ove godine predsednica opštine Čoka je Stana Đember (SNS).

Stana Đember je po zanimanju matičar, 33 godine radi u Opštinskoj upravi Čoka i u tri uzastopna mandata je bila predsednica Mesne zajednice Padej gde i živi. Udata je, majka je dvoje dece i baka dva unuka.

Poslove vezane za rad Opštine dobro poznaje, počela je kao kancelarijski refernet, pa šef pisarnice i 25 godina je matičar.

Volim Upravu, sve u vezi pravnih nauka i smatram da Uprava može da bude dobar servis građana i da od energije svakog službenika ponaosob zavisi dobra lokalna uprava. Njenom dobrom organizacijom se prevazilazi večiti rat između nje i građana i to nam je jedan od ciljeva koji treba i nameravam da ostvarim da bi Uprava postala zaista servis građana. T se postiže kad se službenici pravilno postave uz korišćenje propisa i njihovom primenom i kad svaki građanin dobije efikasnu informaciju – kaže predsednica Stana Đember.

opt. pred. Čoka 2-Moji planovi, kao predsednika Opštine, su da stvorim dobar tim, jer smatram da samo timski rad može doneti rezultat. Opština Čoka je godinama bila uspavana i ograničena na neke uske političke tokove i uglavnom se radilo na infrastrukturi i kulturnom oživljavanju građana opštine Čoka, a naša želja je da radimo strateški važne projekte, postavljanje Industrijske zone kao najpovoljnijeg resursa kojim opština raspolaže za privlačenje investitora i podizanje privrede jer bez jake privrede ne mogu pravilno da funkcionišu institucije, ni školstvo, ni zdravstvo, kultura. Cilj nam je da u okviru zakonskih nadležnosti opštine unapredimo poljoprivredu i stvorimo što bolje mogućnosti za stvaranje istih s akcentom na pomoći “malim “ poljoprivrednim domaćinstvima koja puno rade i lutaju da bi mogli da plasiraju svoje proizvode. Smatram da je udruživanje istih način kako da ostvare boljitak. A isto tako veća poljoprivredna gazdinstva i privatna poljoprivredna preduzeća su činioci i važni resursi kojima raspolaže opština. I na pet velikih poljoprivrednih preduzeća će se u okviru zakonskuh propisa obratiti pažnja radi stvaranja boljih uslova za njihov razvoj- istakla je Đember.

opt. pred. Čoka 1

Po rečima predsednice Stane Đember jedan od važnih segmenata su i staračka domaćinstva te će u okvoru njihovog delokruga rada posebnu pažnju obratiti na olakšavanje života u opštini Čoka preko Centra za socijalni rad i gerantodomaćica, kao i humanitarnih udruženja koja će obilaziti starija domaćinstva i volonterski im pružati usluge.

Predsednica Đember nagalašava da će i dalje raditi na stvaranju što boljih uslova za funkcionisanje školstva, zdravstva i kulture.

– Važno je da istaknem da ćemo zahtevati predan rad poslu, da ćemo stvoriti efikasnu Opštinsku upravu, da ćemo maksimalno štedeti i pravilno usmeravati budžet Opštine sa kojim raspolažemo – istakla je predsednica.

Trenutno aktuelne investicije u opštini Čoka su sanacija ulice Servo Mihalj u Padeju, sanacija ulice Vojvode Stepe u Sanadu i početak četvrte etape rekonstrukcije vodovodne mreže u Čoki. Radovi će biti završeni do kraja godine. Planovi su uređenje tri atarska puta u naseljenim mestima Čoka, Padej i Ostojićevo. Završetak kapele na pravoslavnom groblju u Padeju i uređenje centra Čoke postavljanjem behatonskih pločica na površini od 200 m2.

Na kraju razgovora predsednica je rekla da su im dugoročni ciljevi podizanje zdrave industrijske zone, unapređenje postojeće metaloprerađivačke industrije i, naravno, stvaranje što boljih uslova za život i rad u opštini Čoka.

– Smatram da kroz ostvarivanje svih ovih ciljeva možemo očekivati brojnije stanovništvo i postavljanje Čoke u okvire u koje i zaslužuje da bude kao opština – naglašava predsednica Stana Đember. – DKP

VN

Брзи превод