Direktori javnih preduzeća neće moći da budu partijski funkcioneri

Direktori javnih preduzeća u Srbiji neće moći da budu partijski funkcioneri, a biraće se na javnom konkursu, predvidjeno je Predlogom zakona o javnim preduzećima koji je dostavljen Skupštini na usvajanje po hitnom postupku.

Kako je predložila Vlada Srbije, direktori javnih preduzeća moraće da imaju završene najmanje četvorogodišnje fakultete, najmanje pet godina radnog iskustva i tri godina iskustva na poslovima kojima se bavi preduzeće kojim upravljaju.

Direktori javnih preduzeća koje je osnovala država, ali i pokrajina i lokalna samouprava, biraće se na mandat od četiri godine i neće imati zamenika. Period obavljanja funkcije vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća neće moći da bude duži od godinu dana, a ista osoba neće moći da bude postavljena na tu funkciju dva puta.

kabinet     Predloženo je ukidanje izvršnog odbora javnog preduzeća, kao suvišnog kolektivnog organa, a direktor će birati izvršne direktore kojih će biti najviše sedam, a uslov je da su zaposleni u tom preduzeću.

Javni konkursi za izbor direktora javnih preduzaća moraće da budu okončani najkasnije za godinu dana od dana donošenja novog zakona.

Direktori javnih preduzeća koji su izbabrani na konkursu po sada važećem zakonu o javnim preduzećima nastaviće da obavaljuju dužnost do isteka mandata.

Nadzorni odbor javnog preduzeća koje je osnovala država imaće pet članova, od kojih je jedan predsednik, a njih imenuje Vlada Srbije na period od četiri godine. Jedan član odbora biće biran medju zaposlenima, a jedan će biti nezavisan. Za javna preduzeća koje je osnovala pokrajina ili lokalna samouprava predvidjeno je da nadzorni odbori imaju tri člana, od kojih je jedan predsednik i njih će na period od četiri godine birati nadležni organi pokrajine, odnosno lokalne samouprave. Zakonom koji kasni skoro dve godine ukidaju se i upravni odbori, a pravila za izbor i odgovornost direktora i članova nadzornih odbora se pooštravaju. Nezavisni članovi nadzornih odbora javnih preduzeća neće moći da budu članovi političkih stranaka. Što se obrazovanja i iskustva tiče, važe gotovo ista pravila kao i za direktore. Predsednik i članovi nadzornog odbora imaju pravo na odgovarajuću naknadu za svoj rad, a visinu naknade određuje Vlada. Osnivači javnih preduzeća i društava kapitala dužni su da usklade osnivačka akta sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

VN

Брзи превод