Јавни позив малим предузећима за подршку у набавци опреме

Министарство привреде расписало је данас јавни позив малим и микро предузећима и предузетницима, као и задругама, за доделу бесповратне помоћи кроз Програм подршке малим предузећима за набавку опреме.

Кроз овај Програм, који представља комбинацију повољних банкарских кредита и бесповратних средстава државе, Министарство привреде суфинансира набавку производне опреме у износу од 25 одсто вредности опреме, док се 70 одсто трошкова набавке  финансира из кредита банака партнера на Програму, а пет одсто је учешће самог предузетника.

Oprema-Javni-Poziv-Szj-Feathure-IMAGEСредства се могу користити за набавку нових или половних (не старијих од пет година) производних машина и опреме, као и нових делова, специјализованих алата за машине и опрему, а износ одобрене бесповратне помоћи до 25 процената од вредности опреме не може бити већи од 2.500.000 динара.

Привредни субјекти који су заинтересовани за учешће у Програму, захтев за бесповратну помоћ подносе заједно са кредитиним захтевима у једној од банака или лизинг кућа којe су  партнер на Програму.

Банке партнери Министарства у реализацији Програма су CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, ERSTE BANK, UNICREDIT BANK SRBIJA, BANCA INTESA, а од ове године партнери су и две лизинг компаније INTESA LEASING и UNICREDIT LEASING SRBIJA.

Оне су за учеснике овог Програма понудиле посебне, повољније услове кредита, који не морају бити обезбеђени хипотеком на некретнинама, већ пре свега залогом на опрему која се набавља.

Министарство привреде реализује овај Програм у циљу повећања конкурентности привредних субјеката, унапређења њиховог пословања, као и креирања нових радних места. За овај програм опредељено је 542.000.000 динара бесповратних средстава.

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше.

VN

Брзи превод