Kanjiža -Budžet opštine sa dva R

U Kanjiži će bužet biti realan i razvojan

Nakon nedavno održane šeste sednice SO Kanjiža koja je trajala više od četiri sata, po rečima predsednika SO Miloša Kravića bila konstruktivna i otvorena rasprava u odnosu na poslenike i pozicije i opozicije gde se 19 tačaka usvojilo. Usvojeni su predlozi odluke da se raspišu mesni samodoprinosi u Totovom Selu , Trešnjevcu i Martonošu. – Mesni samodoprinos od vitalnog značaja za razvoj sela i sve se radi u tom interesu, što se tiće infrastrukturih projekata u mesnim zajednicama opština će ih podržati dodatnim sredstvima- istakao je predsednik SO Kravić.

Rebalansom bidžet je smanjen za 220 miliona dinara i po rečima predsednika SO Kravića poučeni rečima ministra Vujovuća, pred njima je velika odgovornost, budžet mora biti realan i razvojan i da bude u funkciji svih građana opštine koji će dati pozitivne rezultate. – Sve one opštine koje imaju neplanski budžet biće kontrolisane i sankcionisane zbog neodgovornog ponašanja- preneo je reči ministra Vujovića predsednik SO Kravić.

Na sednici SO doneta je odluka o pokretanju postupla likvidacije Javnog preduzeća za uređenje opštine Kanjiža. Doneta je i odluka o bezbednosti saobraćaja na putevima na teritorijiove opštine , kao i i Odluka za obrazovanje Saveta za zdravljhe  ove opštine. -DKP

VN

Брзи превод