Кањижа- Хитно обавештење Одсека запривреду и развој општине

Одсек за привреду и развој  при Општинској управи општие Кањижа је објавио хитно обавештење сточарима општине због права пречег закупа за физичка и правна лица. 

ХИТНО ОБАВЕШТЕЊЕ СТОЧАРТИМА ОПШТИНЕ КАЊИЖА

 у вези Јавног позива за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине кањижа за 2018. годину

На основу обавештења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде сточари, који су остварили право пречег закупа државог пољопривредног земљишта на основу прошлогодишњег јавног позива поново ће моћи да користе њима опредељена земљишта само у периоду од једне економске године, то јест у 2017/2018 години.

Према томе обавештавају се сви сточари и они који су остварили право закупа  за  нардену економску годину, а и они сточари који први пут желе да остваре исто право да морају лично предати или поштом (најсигурније као вредносно писмо) доставити своје захтеве према Републичком ветеринарсаком инспекторату за утврђивање броја условних грла и то најкасније до 01. септембра 2017. године!

 ОВЕ ГОДИНЕ ЈЕ НОВИНА, да без обзира да ли су животиње регистрованог сточара у систему уматичења или нису, морају горе наведени захтев послати Републичком ветеринарском инспекторату! Наравно ако имају животиње и у систему уматичења требају уједно да прибаве потврду и од Пољопривредног факултета из Нови Сад – Департмана за сточарство.

Исто морају да поднесу своје пријаве са пратећим документима према оптинској Комисији за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта најкасније до 31. октобра 2017. године.

У прилогу овог обавештења поново објављујемо Јавни позив, Захтев за признавање права пречег закупа, изјаве за физичка и правна лица, као и форму захтева према Републичком ветеринарском инспекторату.

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Кањижа за 2018. годину

Изјава – физичко лице

Изјава – правно лице

Захтев за признавање права пречег закупа – инфраструктура

Захтев за признавање права пречег закупа – сточари

 

Захтев за утврђивање броја условних грла

VN

Брзи превод