Кањижа- Општина Кањижа добила 17 милиона динара од Управе за кашитална улагања

Добијена средства за инфраструктурно портемање у Хоргошу и адаптацију Дома културе у Малим Пијацама

 

На основу саопштеља општине Кањижа сазнајемо да је у четвртак, 23. фебруара 2017. Године, у Покрајинској влади у Новом Саду,  председник општине  Роберт Фејстамер,у име Општине Кањижа потписао два уговора о финансирању пројеката на основу Конкурса који је расписала Управа за капитална улагања АПВ. На конкурсима у области културе и области локалног, односно регионалног економског развоја општина Кањижа је за два пројеката добила 17 милиона динара.

За инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу добијено је преко 15 милиона динара, а за адаптацију и реконструкцију објекта Дома културе у Малим пијацама добијено је 1,7 милиона динара.

Уговоре су уручили председник Покрајинске владе Игор Мировић и директор Управе за капитална улагања Недељко Ковачевић представницима градова, општина и институција, који су остварили право на бесповратна средства за финансирање и суфинансирање пројеката на конкурсима Управе за капитална улагања АП Војводине. -ДКП

 

Фотографије општине Кањижа

VN

Брзи превод