Novi Kneževac – II sednica Skupštine opštine

ODLUČENO DA BUDU TRANSPARENTNI

SONK 1

Na samom početku zasedanja Druge sednice Skupštine opštine Novi Kneževac, koja je održana 18. jula, odbornik i narodni poslanik Radovan Jančić je najavio otvaranje portala o potrošnji javnih finansija i predložio da se sednice Skupštine snimaju i u celosti prikazuju, da se stave na uvid svim građanima što je i prihvaćeno.

Na sednici Skupštine nije prihvaćen izveštaj o radu JKP “7. oktobar” iz Novog Kneževca uz obrazloženje da je potpuno štur u odnosu na prehodne godine, nije obuhvatio sve delatnosti kojima se preduzeće bavi, da se razlikuje finasijski deo od tekstualnog, naročito kada su rashodi u pitanju. Ne spominje se broj radnih mesta, blokada preduzeća i dug prema “Srbija gasu” u visini 45 miliona, nije rečeno ništa o blokadi preduzeća koja je dovela do minimalnih zarada zaposlenih i njihovih tužbi prema preduzeću. Zamereno je što nisu ni istaknute cene njihovih usluga ni za 2015., ni za 2016. godnu i mnoge druge nedoslednosti.

U međuvremenu je data saglasost na izveštaj o izvršenju Programa poslovanja drugog Javnog preduzeća “Direkcija za izgradnju grada” za 2015. godinu, kao i davanje prava za upis prava svojine na nepokretnostima u državnoj svojini, povećanju osnovnog kapitala i data je saglasnost o izmenama osnivačkog akta za povećanje osnivačkog uloga.

Optimized-SO NK 2

Na ovoj sednici Skupštine doneta je i odluka o merama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta i organizaciji poljočuvarske službe na tereitoriji opštine Novi Kneževac.

Izabrana je nova direktorica Narodne biblioteke “Branislav Nušić” Gabrijela Romhanji, master učitelj iz Novog Kneževca, koja je do sada bila bibliotekarka u ovoj ustanovi.

Na Drugoj sednici su razrešeni stari i imenovni novi članovi upravnih i nadzornih odbora u Narodnoj biblioteci, JKP”7. oktobar”, JP “Direkcija za izgradnju grada”, Centru za socijalni rad s Domskim odeljenjem, Domu zdravlja i u D.O.O. “Regionalna deponija” Subotica. I na sednici je doneta odluka o formiranju štaba za vanredne situacije optine Novi Kneževac.

Usledila su odbornička pitanja od strane predstvnika Srpske napredne stranke na koja su davali odgovore narodni poslanik i predsednik odborničke grupe SNS Radovan Jančić i predsednik opštine dr Radovan Uverić vezana za stanje u JKP “7. oktobar” , stanja u “opštinskoj kasi” i kako stoje projekti koje je započela prethodna vlast, biciklističkoj stazi, bilbordima, kao i poljoprivrednom zemljištu koje je dato u zakup.

U međuvremenu, poslanik Jančić je najavio adaptaciju srpskokrsturke osnovne škole koja se radi uz ponoć Sekeretarijata za obrazovanje i izgradnju puta u ulici Cara Dušana u Srpkom Krsturu. -DKP

VN

Брзи превод