Novi Kneževac – Konstruktivna sednica SO

Ni više tačaka, ni bržeg dogovora oko najvažnijih projekta u opštini. Izrada regulacionog plana za državni prelaz kod Rabea. Prenos svojine nad zgradom bivšeg SIZ-a na opštinu. Smanjena taksi isključenja i uključenja vode JKP „7. oktobar“

Na početku poslednje nedelje aprila meseca, opština Novi Kneževac je održala 12.  po redu sednicu Skupštine opštine koja je bila konstruktivna i vrlo brzo je došlo do odluka o najvažnijim projektima u njoj.

Pored razmatranja o programu poslovanja „Regionalne deponije“ doo Subotica za 2017. i davanja saglasnodsti na njega, data je saglasnost i za korišćenje sredstava iz budžeta za „Regionalnu deponiju u 2017 Prihvaćen je i Početni likvidacioni izveštaj  JP „Direkcije za izgradnju grada“ u likvidaciji.

Opština Novi Kneževac je donela odluku da i  ona  bude suosnivač, pored 20 drugih opština,  Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje  i projektovanje „ Zavod za urbanizam Vojvodone“  Novi Sad.

Doneta je odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela pristupnog puta od naseljenog mesta Rabe do  državne granice. Prihvaćen je  i izveštaj rada Centra za socijalni rad sa domskim odeljenjem i dnevnim centrom za smeštaj sarih i penzionera. Prihvaćen je izveštaj o radu Opštinskog pravobranilaštva i Narodne biblioteke „Branislav Nušić“. Doneta je odluka o pokretanju prenosa  prava svojine na zdradu Društvenih fondova (SIZ-a), kao i odluka o socijalnoj zaštiti opštine Novi Kneževac, što znači da će se uposliti šest gerontodomaćica za brigu o starima u opštini, a Pokrajina će obezbediti sredstava za rad još četiri grontodomaćice, jer je opština Novi Kneževac je  jedna od najstarijih u Srbiji.

Takođe, je doneta odluka o pokretanju postupka utuženja domaćinstava koje nisu izmirila obaveze vezane za korišćenje vode,  kao i smanjenje takse za uključenje, odnosno isključenje vode.

Nakon Sednice  predsednik SO Nandor Ujhelji je rekao – Po meni je jedna od najbitinih odluka koju je Skupština donela  da se prenese svojina na opštinu Zgrade bivšeg SIZ-a, koja je vrlo lepa i u centru grada je, ali  je značajno oštećena i zapuštena. Značajna je i  izrada Regulacionog plana za pristupni put od Rabea do državne granice. Planira se da se najkasnije do 2020. godine ovaj  državni prelaz otvori . Sredstva za izradu plana i za igradnju  su ostvarena preko projekata Prekogranične saradnje (IPA projekata). Prvo treba da se uradi projektni plan i otkupi pola jutra zemlje  da bi se počela izugradnja državnog prelaza. Razdaljina preko malograničnog prelaza Rabe do Segedina će biti 20 kilometara.

Po mišljenju presednika SO Ujheljija važno je da Ministarstvo za infrastrukturu uradi projektnu  dokumentaciju za   revitalizaciju putne mreže od Crne Bare, preko Banatskog Aranđelova, do Rabea (što je značajno za našu opštinu), a povezaće Kikindu sa graničnim prelazima i u Mađarskoj i Rumuniji. – DKP

VN

Брзи превод