Novi Kneževac – Obeleženo 10 godina postojanja KUD „Banat“

U prepunoj Sali novokneževačkog pozorišta nedavno  je Kulturno umetničko društvo  „Banat“ obeležilo 10 godina postojanja prigodnom svečanošću: igrom i pesmo svojih članova i gostiju Tamburaškog satava „Panonski mornari“ iz Kanjiže.

Za deset godina postojanja prošlo je kroz ansambl nekoliko stotina  deci, omladine i odraslih koji su naučili da izvode koreografije igare iz svih delova Srbije sa akcentonm na igre iz Banata, baš kako se i folklorno društvo i zove da bi sačuvalo veliku tradiciju kola koje je nematerijalno kulturno nasleđe srpskog naroda koje je uvršteno u UNESKO-vu kulturnu baštinu, a sve uz dobru volju. Salkupili su veliki fundus narodnih nošnji, putovali, igrali, organizovali festivale i učestvovali na raznim kao gosti.

U ova teška vremena postoje dobri ljdi koji su podržali razvoj i optanak društva , te je te večeri i bila prilika se svima zahvale na decenijskoj saradnji, uz nagalasak da je teško u malim sredinama da folklorna društva opstanu zbog odlaska mladih na falultet i napuštanja sredine.

Predstavio se najmlađi ansabl sa igrama iz Banata, pa srenji mlađi ansabl, sa igrama iz Srema a sve uz pratnju orkestra: harmonika Perivoj Čobanov, gitara Velemir Popadić i  bas Nenad Knežević koji ujedno vodi i pevačke grupe KUD-a-. Predsednica udruženja je Nataša Stevanov, a umetnički rukovodilac Ljiljana Ateljević.

Smenjivale su se ige iz sele Srbije uz igru srednje i najstaroke grupe, a pevačja gupa žena je pevala izvorne narodne pesme.

Uz stitove Miroslava Antića „Vojvodina“ upotpunjeno je ovo veče, veče pesme i igra, sećanja i ponosa, kao i sećanja na tradiciju koja je živa u ovom kraju. DKP

VN

Брзи превод