Нови Кнежевац – Поднет захтев за лиценцу

13241400_997671470315591_1766462632799739216_n      Центар за социјални рад са Домским одељењем из Новог Кнежевца је у петак, 20. маја доставио захтев и потребну документацију за добијање Лиценце за рад Дома за смештај старијих лица Министарству за рад и социјална питања.
Да би добили Лиценцу у Центру за социјални рад су испоштовали стандарде за рад установе за смештај старих лица почев од статусно – организационих, простора, опреме и кадрова.
Током 2015. године је уложено више од пет милиона динара за опремање Дома: саниран је кров, кухиња и трпезарија. Поставњена је лифт столица, набављени декубитали душеци , опремљена новим уређајима кухиња и вешерај, као и просотр у свим собама.
Дом у Новом Кнежевцу располаже са 40 лежаја, отвореног је типа и попуњен је са 98 посто капацитета. У њему бораве покретна, полупокретна и непокретна старија лица.
У разговору са директором Центра за социјали рад Радивојем Драгићем сазнали смо да очекују до краја јуна добију одговор да ли је Дом задовољио стандаре и добио потребну Лиценцу за рад од надлежног Министарства јер сви домови у Србији то треба да ураде до краја ове године. -ДКП

VN

Брзи превод