Sanad (Čoka) – Letnje likovno stvaralaštvo u okviru Osnovne škole

Izdvojeno odeljenje u Sanadu, Osnovne škole „Jovan Popović“ iz Čoka  je sredinom avgusta meseca organizovalo Dane letnjeg likovnog stavarlaštva u Sanadu za učenike od prvog do sedmog razreda  pod nazivom „ Male ruke, veliki potezi“, a  29. avgusta , na obali Tise , na seoskoj plaži je priređena izložba nastalih radova.

U prostorijama i dvorištu izdvojenog odeljenja seoske škole, okupljalo  se  više od dvadeset  učenika od prvog do sedmog razreda sa svojim učiteljima i tokom pet dana su uranjali u svet  likovnog stvaralaštva. Svaki dan je bio drugačije osmišljen. Prvog dana su se koistile tehnike oslikavanja na staklu, drugog dana se vajalo u glini i plastelinu, zatim se  crtalo ugljenom i to portreti na velikom hameru, slikano je  na drvetu uz pomoć slikara Gorana Novakova iz Novog Kneževca i Slikarke Savete Borlovan iz mesta.

U duhu vojvođanske  kulture imali su priliku da  upoznaju  mađarsku likovnu tradiciju i poljsku kuhinju, a poslednjeg dana radionice deca su učila batik tehniku oslikavanja na platnu.

Glavna organizatorka pored učiteljice Jasne Anušić je bila učiteljica Ivana Popov koja je sve vreme vodila radionicu i istakla – Okupljanjem đaka oko likovne umetnosti, želimo da ih  podržimo u kreativnosti i stvaralaštvu . ,,Male ruke, veliki potezi“ mogu da se prenesu i na druge oblasti, na sport, muziku, nauku, ili cirkuske veštine čak,a to su izazovi  koji su pred nama za naredno leto. Ove godine škola je pronašla sredstva za kupovinu potrebnog materijala. Učitelji su dali svoj doprinos u vidu stručnosti i entuzijazma, a  Mesna zajednica Sanad je pomogla ovu radionicu oko osveženja đaka sladoledima i sokovima.

Izložba na Tisi je bila pravi doživljaj. Uz  zalazak sunca sestre Sočin iz Sente su pevale tradicionalne srpske pesme na pontonu koji se nadvio nad Tisom, a dečiji radovi su se viorili na blagom povetarcu okačni na inprovizovane stative, stalke i gajtane. Izloženi su i radovi na interesantnim kompozicijama u pesku i na gomili drveća, a mnogobrojni meštani su  se spustili niz dolmu, dole do plaže i uživali u kulturnom programu i u radovima svojim malih sugrađana.

Ova radionica je pokazala spremnost i dece i prosvetnih radnika da i za vreme raspusta se prepuste istraživanjima, učenju, podučavaju i mašti. A mašta može svašta , što su i pokazala ova deca iz Sanada da malim rukama mogu da vuku velike poteze i napune kako sebi dušu tako i odraslima. – DKP

VN

Брзи превод