Žabalj – Prezentacija Konkursa Razvojnog fonda AP Vojvodine

Trenutno ima 11 otvorenih konkursa namenjenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, pravnim licima i preduzetnicima –

U  sali Skupštine opštine Žabalj održana je prezentacija Konkursa koje raspisuje Razvojni fond AP Vojvodine. Fond trenutno ima otvorenih 11 konkursa namenjenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, pravnim licima i preduzetnicima sa teritorije AP Vojvodine kao i kreditnu liniju namenjenu za predfinansiranje projekata EU i bilateralnih donatora.

Ispred Razvojnog fonda AP Vojvodine, prisutnima su se obratili Radenko Lečić i Olga Radun iz sektora za kredite Razvojnog fonda AP Vojvodine, koji su prezentovali kreditne linije Fonda, objasnili uslove pod kojima potencijalni korisnici mogu da konkurišu i pojasnili šta je sve potrebno od dokumentacije kako bi se sačinila ispravna prijava na Konkurs. Posle prezentacije Konkursa, prisutni su postavljali pitanja predstavnicima Razvojnog fonda, ali i davali sugestije šta bi to Razvojni fond mogao da promeni kako bi što više ljudi, pravnih lica i preduzetnika moglo, na što jednostavniji način, da aplicira za sredstva kod ovog Fonda.

Organizator ove prezentacije ispred Opštine Žabalj bio je Milorad Trgić, član Opštinskog veća za kapitalna ulaganja sa saradnicima.02

 

VN

Брзи превод