Zamena zdravstvenih knjižica zdravstvenim karticama

 

Zakonom o zdravstvenom osiguranju predviđeno je uvođenje novih elektronskih isprava – kartica zdravstvenog osiguranja. Kartice treba da zamene zdravstvene knjižice koje su sada u upotrebi, i to najkasnije do 31. decembra 2016. godine.

Izdavanje zdravstvenih kartica, odnosno zamena postojećih zdravstvenih knjižica, obavlja se u nadležnojfilijali/ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Procedura za izdavanje kartice slična je kao i za izdavanje zdravstvene knjižice.

Troškove izdavanja kartice treba da snosi svaki osiguranik (zaposleni) i oni iznose 400,00 dinara po zdravstvenoj kartici.

Zaposleni, dakle, snose troškove izdavanja zdravstvenih kartica za sebe i članove svoje porodice. Pravilnikom je predviđeno da troškove izdavanja kartica može da snosi i firma za svoje zaposlene. Međutim, kada poslodavac odluči da plati troškove izdavanja zdravstvenih kartica za svoje zaposlene i članove njihovih porodica, iznos koji uplati ima tretman zarade, te ga treba uvrstiti prilikom obračuna poreza i doprinosa u osnovicu.

Izdavanje kartica inicira se podnošenjem zahteva za izdavanje kartica zdravstvenog osiguranja matičnoj filijali Fonda za zdravstveno osiguranje.

Zahtev za izdavanje kartica podnosi ili osiguranik za sebe i članove svoje porodice ili to može da učini poslodavac za sve svoje zaposlene i članove njihovih porodica. Obrazac zahteva može se preuzeti sa sajta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Uz zahtev se podnosi spisak svih lica za koje se zahteva izrada zdravstvene kartice.

Na bazi podnetih podataka u filijali Fonda poslodavac dobija spisak sa podacima za sva lica za koja je predao zahtev. Potrebno je da sva lica sa spiska provere tačnost svojih ličnih podataka i da se nakon toga potpišu na spisak na predviđenom mestu.

Uz zahtev za izdavanje kartica podnosi se i dokaz o uplati takse.

Ukoliko osiguranik poseduje zdravstvenu knjižicu, ista će mu važiti dok mu se ne uruči nova KZO.

 

VN

Брзи превод