Zrenjanin – Voda ispravna, a i dalje nedostupna

Država i njene institucije nemi posmatrači u rešavanju problema snabdevanja građana ispravnom pijaćom vodom?

Iako se činilo da će Zrenjaninci napokon dobiti ispravnu pijaću vodu u svojim slavinama i tako staviti tačku na višedecenijske probleme sa vodosnabdevanjem, po nekom nepisanom, ali uvek prisutnom pravilu, stvari iskomplikuje upravo onaj koji bi o građanima i njihovom zdravlju najviše trebalo da se brine i pomogne, a to je Pokrajinska Vlada.

Voda u Vojvodini je u prilično velikom broju lokalnih vodovoda nezadovoljavajućeg kvaliteta, a u pojedinim sredinama još iz 2003. godine na snazi je zabrana korišćenja vode iz vodovoda za piće i kuvanje. Upravo te daleke 2003. godine tadašnja pokrajinska vlast zauzela je stav da je neophodno hitno donošenje planova i strategija koje bi doprinele adekvatnom rešavanju problema vodosnabdevanja naročito sredina u kojima je detektovano prisustvo arsena u vodi, kao i to da vojvođanske opštine mogu računati na pomoć od strane vojvođanskog Parlamenta. Upravo na tom obećanju je sve i ostalo.

Opštine i gradovi su krenuli da samostalno traže rešenja, počele su godine lutanja, periodi pilot-postrojenja i drugih pokušaja bez rezultata. Zapravo, pravog plana nije bilo. Ispostavilo se da su Država i njene institucije samo nemi posmatrači u rešavanju problema snabdevanja građana ispravnom pijaćom vodom. I kada se učinilo da bi možda primer iz Zrenjanina mogao da bude neki vid adekvatnog rešenja naišle su nove „pravne zavrzlame“ u kojima nije važno da li preduzeće koje vrši preradu vode koja zadovoljava parametre koje propisuje Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće Republike Srbije to zna i čini, već je bitno u kojoj je formi organizovano preduzeće.

Slučaj Zrenjanin

Fabriku vode u Zrenjaninu izgardio je sopstvenim sredstvima investitor Konzorcijum „Gruppo Zilio“. U izradu postrojenja uloženo  je blizu 8 miliona evra. Svi radovi završeni su početkom septembra, kada je i počeo probni rad postrojenja. Od tada pa do pre neki dan Fabrika je proizvodila vodu koja ispunjava sve parametre koje propisuje Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće Republike Srbije.

Da bi zvanično i počeli sa radom nedostajalo je da se dobije upotrebna dozvola kao i da Pokrajinski sanitarni inspektor ukine zabranu za upotrebu vode za piće i kuvanje u zrenjaninskom vodovodu iz 2004. godine.

Gde je zapelo?

U iščekivanju dobijanja preostalih saglasnosti i zvaničnog otvaranja fabrike vode investitora i čelnike Grada Zrenjanina iznenadio je stav Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i njihove pravne  službe – da postrojenje u Zrenjaninu i konzorcijum „Gruppo Zilio“ nema nadležnost da snabdeva Zrenjanince vodom za piće, pri tome se pozivajući na zakonsku odredbu da proizvodnju i distribuciju vode mogu da rade samo komunalna preduzeća, a ne konzorcijumi i deoničarska društva.

Konzorcijum se obratio Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koje im je poslalo tumačenje u kome se konstatuje da Konzorcijum vrši samo uslugu prerade vode za JKP Vodovod i kanalizaciju iz  Zrenjanina i da tu nema problema. Dakle, stvari bi mogle tako da funkcionišu.

 

U međuvremenu…

Pat-pozicija u kojoj se našao investitor i predugo iščekivanje konačnih dozvola i saglasnosti imale su za trenutni rezultat zaustavljanje rada postrojenja i prestanak isporuke prečišćene vode.

 

Saopštenje Konzorcijuma

„Danas 10.11. u 13 časova prekinuli smo rad postrojenja za prečišćavanje vode, što znači da se snabdevanje grada vodom od tog momenta više ne vrši preko postrojenja.

Pošto obećano odobrenje za rad postrojenja ni danas nije pristiglo od nadležnog Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, a uspešno su završena sva predviđena ispitivanja koju su još jedanput potvrdila potreban kvalitet prečišćene vode prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Republike Srbije, kako na samom postrojenju, tako i gradskoj mreži, bili smo prinuđeni na ovaj korak.

Podsećamo javnost da smo u proteklih desetak dana, čekajući odluku, vodu isporučivali potpuno besplatno, a da dnevni troškovi rada postrojenja prevazilaze sumu od 4 hiljade evra.

Postrojenje će ponovo biti u funkciji, i grad će se snabdevati prečišćenom vodom za piće preko istog, onog momenta kada se dobije saglasnost nadležnog sekretarijata kojem je sva potrebna dokumentacija uredno predata.

Nenad Obradović

Predstavnik konzorcijuma firmi investitora postrojenja za prečišćavanje pitke vode za grad Zrenjanin“

https://www.vikzr.rs/category/vesti/

 

A Vlada dala garancije.

Inače sama izgradnja postrojenja od strane Investitora bila je uslovljena dobijanjem garancija što je učinjeno od strane Vlade Republike Srbije  na iznos od 6,5 miliona evra. Garant dobijene garancije Vlade je Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza (AOFI), JKP „Vodovod i kanalizacija” je nalogodavac, a korisnik je Konzorcijum firmi koji izvodi radove na postrojenju.

Da ne bude zabune, ova garancija nije garancija za plaćanje prema Kontircijumu, niti je za bilo kakvu finansijsku garanciju po pitanju opreme i izgradnje fabrike. Ona se odnosi isključivo na obavezu Grada da će platiti vodu koja bude isporučena od strane Konzorcijuma. Ona može da bude eventualno aktivirana samo u slučaju da „Vodovod”, odnosno Grad Zrenjanin, nije u mogućnosti da plati isporučenu vodu. Na taj način Konzorcijum se obezbeđuje za plaćanje vode i ona stupa na snagu tek kad se postrojenje završi i kada poteče ispravna voda iz česme, a do tada Grad Zrenjanin nema nikakve obaveze prema Konzorcijumu.

 

Da li „prve mačiće u vodu baciti“??

Podsećanja radi investitor Konzorcijum „Gruppo Zilio“ do sada je dobio sve neophodne dozvole kada je reč o izgradnji objekta i prošao postupak javne nabavke u skladu sa Zakonom. Kako to obično bude, i ovaj put najviše trpe građani, oni u čije se ime i za čiji račun se sve radi – barem tako kažu u izbornim kampanjama. Jedino nam ostaje da se nadamo da će se što pre pronaći rešenje da ne bi bilo po onoj narodnoj  – „Prvi se mačići u vodu bacaju“. -M.Mandić

http://www.zrklik.com/tag/fabrika-vode/

Fotografije: VIK Zrenjanin

 

 

VN

Брзи превод